Home  Download
 
    Pliki do pobrania
   

Komunikacja OWU

  Ubezpieczenie Car Assistance

  Ubezpieczenie Mini Car Assistance

  Ubezpieczenie NNW Kierowcy i Pasażerów

  Ubezpieczenie Autocasco

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

  Ochrona prawna posiadaczy pojazdów mechanicznych

 

Mieszkanie OWU

  Ubezpieczenie ruchomości domowych Wszystko co w domu

  Ubezpieczenie budynków i lokali prywatnych Pod własnym dachem

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym - aneks

  Home Assistance - ogólne warunki ubezpieczenia

  Wspólny Parasol - ogólne warunki ubezpieczenia

 

Turystyczne OWU

  Ubezpieczenie w podróży zagranicznej – Globtroter (indywidualne, rodzinne i grupowe)

  Ubezpieczenie w podróży zagranicznej TRAMP (biura podróży)

 

Ochrona Prawna

  Ubezpieczenie ochrony prawnej w życiu prywatnym - Mój Prawnik i ochrony prawnej  

 związanej z posiadaniem nieruchomości - Allianz Twierdza

  Aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia Mój Prawnik i Allianz Twierdza

 

OFE Allianz

  Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

 

Fundusze Inwestycyjne TFI

  Prospekt informacyjnydomu

  Allianz Akcji FIO - skrót prospektu

  Allianz Aktywnej Alokacji FIO - skrót prospektu

  Allianz Stabilnego Wzrostu FIO - skrót prospektu

  Allianz Obligacji FIO - skrót prospektu

  Allianz Walutowy FIO - skrót prospektu

  Allianz Pieniężny FIO - skrót prospektu

  Ulotka informacyjna - Fundusze Akcji, Aktywnej Alokacji, Stabilnego Wzrostu

  Ulotka Informacyjna - Fundusze Obligacji, Walutowy, Pieniężny

 

Fundusze Inwestycyjne IKE

  Regulamin IKE

 

 

 

Copyright ©2009 www.piecinska.pl